Наши Cookies

Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучший опыт работы с сайтом за счет персонализированного контента, релевантной рекламы и расширенных функций. Нажав «разрешить все», вы соглашаетесь на использование cookies в соответствии с политикой использования cookies. Вы сможете изменить свое решение в любой момент.

Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi BA (Hons)

Великобритания

1

Что я буду изучать?

Mae galw mawr am raddedigion sy’n meddu ar sgiliau cyfathrebu soffistigedig ac sydd hefyd yn deall materion fel statws cyfreithiol y Gymraeg, hawliau iaith, y dylanwadau ar y Gymraeg heddiw a sut y gellir cynllunio’n effeithiol ar gyfer dyfodol yr iaith.Yng ngeiriau Comisiynydd y Gymraeg: "Mae galw sylweddol ar hyn o bryd yn y meysydd gofal ac iechyd, gweinyddiaeth gyhoeddus, heddluoedd a sefydliadau trydydd sector. Mae’r cwrs hwn i’w groesawu fel cam tuag at greu gweithlu’r dyfodol." -Mae’r cwrs BA Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi’n cynnwys modiwlau fel:**Amlddiwylliannedd a’r Gymraeg:** Mae’r modiwl hwn yn edrych ar sut y mae syniadau am iaith, diwylliant a chenedl wedi datblygu yn ystod y canrifoedd diwethaf. Edrychir yn benodol ar dwf amrywiaeth heddiw a’r ffyrdd o ddelio gyda hyn. Edrychir ar sut y mae’r Gymraeg yn cael ei chynnwys a’i heithrio o drafodaethau ar amrywiaeth a pha fath o Gymru y gellir ei dychmygu yn y dyfodol.**Cymraeg Ddoe a Heddiw:** Yn rhan gyntaf y modiwl, byddwn yn ystyried prif gyfnodau hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg o gyfnod y Frythoneg i gyfnod Cymraeg Canol. Yn ail ran y modiwl, byddwn yn astudio dylanwadau cymdeithasol ar yr iaith Gymraeg. Rhoddir sylw penodol i drin a dehongli data’r Cyfrifiad. Gyda’r twf mewn addysg Gymraeg, technoleg a mewnfudo, beth yw’r heriau a’r cyfleoedd i’r iaith Gymraeg heddiw? Gyda dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg, pa fath o Gymraeg sy’n ‘safonol’ erbyn heddiw?**Statws y Gymraeg:** Dyma fodiwl sy’n cynnig trosolwg hanesyddol o statws cyfreithiol yr iaith Gymraeg. I ddechrau, dadansoddir y Gymraeg fel iaith llywodraeth a chyfraith o gyfnod yr oesoedd canol i’r cyfnod modern cynnar. Yna, bydd myfyrwyr yn edrych ar ymgyrchoedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i adfer yr iaith yn y llysoedd, cyn edrych yn fanwl ar ddeddfau iaith yr ugeinfed ganrif yn 1942, 1967 a 1993. Ystyrir i ba raddau y llwyddwyd i adfer y Gymraeg ym mywyd swyddogol Cymru yn yr ugeinfed ganrif.Byddwch yn cael eich dysgu gan ddarlithwyr sy’n cynghori ac yn cydweithio â Llywodraeth Cymru ar faterion fel y rhai uchod. Ymhlith staff yr Adran, mae Prifeirdd, awduron o fri ac enillwyr cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn. Ceir cyfradd bodlonrwydd cyffredinol o 100% ymhlith myfyrwyr Adran y Gymraeg, Abertawe. Dyma a ddywed rhai o’n myfyrwyr am Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe:"Y penderfyniad i astudio ym Mhrifysgol Abertawe oedd penderfyniad gorau fy mywyd. Mae fy amser yn y brifysgol wedi bod yn un bythgofiadwy, o ran fy astudiaethau a’m bywyd cymdeithasol. O ran yr Adran Gymraeg, maen nhw mor gefnogol. Ar unrhyw adeg, gallaf anfon e-bost at aelod o staff, neu fynd i’w swyddfa, a byddant yn barod i dreulio amser yn gweithio gyda fi." (Rebecca Morgan)"Mae cael bod mewn adran gartrefol, mewn dinas mor fywiog a diddorol, a hynny o fewn deng munud i draethau’r Gŵyr yn gwneud Abertawe yn brifysgol fendigedig i astudio ynddi hi. Mi fyddai’n anodd meddwl am le brafiach." (Grug Muse)

На каком факультете я буду учиться?

College of Arts and Humanities

Варианты обучения

Очная (3 лет)

Цена
£15,400.00 (1,145,833 руб) за 1 год
Это фиксированная стоимость

*Это примерная цена, проверьте ее в вузе

Начало обучения

25 Сентябрь 2023

Где

Singleton Park Campus

Singleton Park,

Swansea,

SA2 8PP, Wales

Вступительные требования

Для студентов, проживающих в Соединенных Штатах

Excluding General Studies

Требования к IELTS могут отличаться в зависимости от выбранного курса

ДОБАВИТЬ В ШОРТ-ЛИСТ

O Swansea University

Swansea University - это вуз с двумя кампусами, который может похвастаться отличным преподаванием, исследованиями и выдающейся поддержкой студентов.

  • Один из 30 лучших британских исследовательских вузов (2014-21)
  • Золотой статус по результатам оценки качества обучения (TEF)
  • топ-15 UK по проф. подготовке (Complete University Guide’21)
  • Один из 10 самых безопасных британских городов для студентов

Оставайтесь на связи